1. Müügitingimuste kehtivus

 1.1 Müügitingimused kehtivad Anix-shop veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja ABCANIME OÜ. (edaspidi veebipood Anix-shop) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Anix-shop veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.3 Veebipood Anix-shop jätab endale õiguse teha kasutamistingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Anix-shop

  1. Hinnainfo

2.1 Ostudele lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

2.2 Tarnijad on Itella SmartPOST ja Omniva.

2.3 Maksevaluutaks on eurod.

2.4 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni maksetähtaja aegumiseni (24 tundi pärast tellimuse vormistamist).

2.5 Kui tellimus on esitatud enne kasutamistingimuste või hindade muutmist, kehtivad tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimused.

2.6 Veebipood Anix-shop jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel Anix-shop.

  1. Tellimuse vormistamine

 3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Edasi maksmaˮ.

3.3 Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt või püsikliendina.

3.4 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Maksmaˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve. Andmed makse sooritamiseks leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt.

3.5 Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.6 Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 10.00−20.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14:00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

 Müügilepingu jõustumine

4.1 Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Anix-shop andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood Anix-shopi poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Anix-shople tasuma kauba eest arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 24 tunni möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3 Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist 

Anix-shopi pangakontole.

 Kohaletoimetamine

 5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood Anix-shop tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.

5.2 Logistikapartnerid on Omniva ja Itella SmartPOST.

5.3 Tarnimine toimub Eesti, Läti ja Soome piires.

5.4 Kõik laos olevad tooted tarnitakse üle Eesti 1-3 tööpäeva jooksul ja välisriikide piires 10 tööpäeva jooksul.

5.5 E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Anix-shop pangakontole.

5.6 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada  tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.7 Veebipood Anix-shop ei vastuta kauba kohaletoimetamise viivituse eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viivitus on tingitud asjaoludest, mida veebipood Anix-shop ei saanud mõjutada ega ette näha.

5.8 Kui olete valinud tarneviisiks pakiutomaadi teenuse, siis kauba saabumisel sihtkohta teavitatakse Teid SMS-i ja e-posti teel.

 Tagastamisõigus

 6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg 4).

6.2 Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.3 Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile – orders@tartu.anix-shop.com. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.

6.4 Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

6.5 Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui veebipood Anix-shop on nõustunud kaubale ise järele tulema.

6.6 Veebipood Anix-shop tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Anix-shop Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

  1. Vääramatu jõud

 7.1 Veebipood ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viivituse eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viivitus on tingitud asjaoludest, mida veebipood Anix-shop ei saanud mõjutada või ette näha.

  Pretensioonide esitamise kord

 8.1 Veebipood Anix-shop vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

8.2 Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe Anix-shop poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

8.3 Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

8.4 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Anix-shop ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Anix-shop.

8.5 Veebipood Anix-shop ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

8.6 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile – pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

8.7 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9.8 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

8.9 Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Anix-shop ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Anix-shop ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Anix-shop ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

Menüü
X